29.3.2011/853 HFD:2011:30

Vallagen - Riksdagsval - Valorgan - Valkretsnämnd - Sammansättning - Parti - Politisk representation - Regionförvaltningsverk

Enligt 11 § 1 mom. i vallagen tillsätter regionförvaltningsverket en valkretsnämnd. Enligt 2 mom. i samma paragraf består valkretsnämnden av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt fyra ersättare. Både medlemmarna och ersättarna ska i mån av möjlighet företräda de i partiregistret införda partier som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen.

Valkretsnämnden hade tillsatt en valkretsnämnd och utsett ordföranden, vice ordföranden och de tre medlemmarna så, att dessa företrädde fem olika partier samt fyra ersättare så, att dessa företrädde fyra av nämnda partier. Distriktsorganisationen för ett parti vars representant inte hade valts till vare sig medlem eller ersättare överklagade regionförvaltningsnämndens beslut.

Vallagens bestämmelse om valkretsnämndens sammansättning hindrade inte att man som ersättare valde personer som företrädde andra partier än de ordinarie medlemmarna företrädde. Inget parti hade dock fått större representation än en medlem och på motsvarande sätt en ersättare. Beslutet var inte lagstridigt.

Vallagen 11 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.