25.3.2011/777 HFD:2011:29

Offentlig upphandling - Val av anbudsgivare - Uteslutande ur anbudsförfarande - Skatteskuld - Mervärdesskatt - Proportionalitetsprincipen - Anbudsgivares utredningsskyldighet - Anbudshandlingar

En anbudsgivare hade till sitt anbud fogat det intyg över skatteskulder som förutsatts i anbudsförfrågan samt dessutom en förteckning över sina skatteskulder. Av dessa anbudsbilagor framgick att anbudsgivaren hade obetalda förfallna mervärdesskatter och därtill kopplade dröjsmålspåföljder. I förteckningen över skatteskulder fanns anteckningen "betalningsöverenskommelse" och ett datum. Däremot framgick av anbudsbilagorna inte de detaljer gällande betalningsöverenskommelsen och dess realisering som anbudsgivaren senare presenterat i marknadsdomstolen.

Av anbudsbilagorna framgick att anbudsgivaren hade försummat sin skyldighet att betala mervärdesskatt. Den upphandlande enheten hade kunnat basera sitt beslut att utesluta ändringssökanden ur anbudsförfarandet på dessa uppgifter i anbudsbilagorna. Enligt 54 § 1 mom. 5 punkten i lagen om offentlig upphandling kan en upphandlande enhet ur anbudsförfarandet utesluta en anbudsgivare som har åsidosatt sin skyldighet att betala skatter. Med beaktande av att det var frågan om obetald mervärdesskatt och att beloppet inte var obetydligt samt den omständigheten att anbudsgivaren först i marknadsdomstolen hade kommit med närmare utredning om betalningsöverenskommelsens detaljer och realisering, ansågs den upphandlande enhetens beslut inte stå i strid med proportionalitetsprincipen.

Lagen om offentlig upphandling 54 § 1 mom. 5 punkten och 55 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.