23.3.2011/764 HFD:2011:26

Förskottsuppbörd - Skyldighet att verkställa förskottsinnehållning - Arbetsgivares socialskyddsavgift - Debitering enligt uppskattning - Flygpoängförmån - Privat bruk - Förmån som är jämställbar med lön - Värdering av förmån

Ett bolag hade inte övervakat hur bolagets anställda använde sina flygpoängförmåner och hindrade dem inte att för privata ändamål göra bruk av flygpoäng från flygresor som arbetsgivaren hade betalt. Vid en skattegranskning hos bolaget hade Koncernskattecentralen år 2007 ansett att bolaget hade försummat sin skyldighet att för åren 2001-2004 verkställa förskottsinnehållning på de anställdas privata bruk av flygpoäng från resor som arbetsgivaren hade betalt. Koncernskattecentralen hade genom debitering enligt uppskattning debiterat bolaget på försummad förskottsinnehållning och obetald arbetsgivares socialskyddsavgift.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att förskottsuppbörd på flygpoängförmåner är ett område där det finns sådana öppna frågor som skulle kräva uttryckliga bestämmelser om parternas skyldigheter och om hur förmånen ska värderas. Enligt domstolen var det motiverat att tolka lagen om förskottsuppbörd så, att de anställdas användning av flygpoängen inte är en förmån som kan jämställas med lön som avses i lagen om förskottsuppbörd. Bolaget kunde inte anses ha försummat sin skyldighet att verkställa förskottsinnehållning. Debiteringen upphävdes till ifrågavarande del.

Lagen om förskottsuppbörd 9 § 1 och 2 mom., 13 § 1 och 3 mom., 41 § 1 och 2 mom.
Lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift 1 § (1278/1999, 1207/2001 och 705/2003) och 2 § (1207/2001), 10 § 2 mom. (461/1985), 3 mom. (1569/1995) och 4 mom. (613/1978)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.