18.3.2011/684 HFD:2011:25

Utlänning - Uppehållstillstånd - Internationellt skydd - Humanitärt skydd - Väpnad konflikt - Tillträde till ett säkert område - Exakt och aktuell landinformation

En person som ansökt om internationellt skydd var hemmahörande i ett sådant distrikt i Afghanistan där det enligt aktuell landinformation fanns områden som kunde betraktas som säkra. Vid prövningen av förutsättningarna för alternativa former av internationellt skydd gällde det dock att ge betydelse åt huruvida en person som återvänder till landet i fråga i praktiken kan komma till området på ett säkert sätt. Landsvägsförbindelsen kunde inte anses säker, och inte heller andra föreslagna resealternativ kunde anses realistiska för sökanden. Eftersom personen i fråga inte hade möjlighet till flykt inom landet, skulle han beviljas uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd enligt 88 a § i utlänningslagen.
 
Finlands grundlag 9 § 4 mom.
Europeiska människorättskonventionen artikel 3
Europeiska stadgan on grundläggande rättigheter artiklarna 2, 18 och 19
Utlänningslagen 3 § 13 punkten samt 87, 88, 88 a och 88 e §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.