11.3.2011/619 HFD:2011:23

Markanvändning och byggande - Villkor i bygglov - Ändring av bygglov - Ibruktagande av byggnad - Slutsyn - Syneprotokoll - Förvaltningsbeslut - Överklagbarhet

En tjänsteinnehavare hade godkänt ibruktagande av en byggnad i strid med ett villkor i bygglovet. Detta beslut, som antecknats i syneprotokollet, innebar att tjänsteinnehavaren hade ändrat bygglovsbeslutet. Beslutet kunde genom rättelseyrkande föras till byggtillsynsmyndigheten för handläggning.

Markanvändnings- och bygglagen 125 §, 141 §, 153 § och 187 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.