9.3.2011/588 HFD:2011:22

Lag om likabehandling - Diskriminering och trakassering - Romer - Televisionsserie - Rundradion - Yttrandefrihet

Vid bedömningen av huruvida Rundradion genom att sända televisionsserien Manne-tv/Romano-tv hade brutit mot förbudet mot diskriminering i 6 § 1 mom. i lagen om likabehandling och mot förbudet mot trakasserier i 6 § 2 mom. 3 punkten i samma lag, skulle hänsyn tas till skyddet för yttrandefrihet enligt 12 § 1 mom. i Finlands grundlag och artikel 10 i Europeiska människorätts­konventionen.

Finlands grundlag 6 § 2 mom., 12 § 1 mom. och 22 §
Lagen om likabehandling 2 § 2 mom., 6 § och 13 § 1 mom.
Europeiska människorättskonventionen artikel 10

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.