27.9.2010/2486 HFD:2010:56

Gåvoskatt - Förhandsavgörande - Skattelättnad till följd av generationsväxling - Gårdsbruk

På de donerade fastigheterna fanns sammanlagt 3,7 hektar åker och150 hektar skog. Eftersom i den gåva som avsågs i ansökan om förhandsavgörande ingick ett sådant gårdsbruk som avses i inkomstskattelagen för gårdsbruk och gåvotagaren kunde anses fortsätta att bedriva jord- och skogsbruk på de donerade fastigheterna på det sätt som avses i 55 § 1 mom. i lagen om skatt på arv och gåva, kunde bestämmelserna om skattelättnad till följd av generationsväxling tillämpas på den tilltänkta överlåtelsen. Förhandsavgörande.

Lagen om skatt på arv och gåva 55 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.