29.4.2010/929 HFD:2010:25

Inkomstbeskattning av gårdsbruk - Skattefrihet för vinst från överlåtelse av gårdsbruk - Generationsväxling i fråga om gårdsbruk - Upphörande med gårdsbruk - Utarrendering av åkrar

Makarna A hade under mer än tio års tid odlat en gård som de ägde. De hade själva upphört att bedriva gårdsbruk år 1995, varefter åkrarna hade arrenderats ut till en utomstående jordbrukare. Arrendeinkomsten av åkrarna hade beskattats i enlighet med inkomstskattelagen för gårdsbruk. År 2004 hade en överlåtelse i generationsväxlingssyfte genomförts så, att makarnas dotter och hennes make hade köpt gårdsbruket. Förvaltningsdomstolen ansåg att bestämmelsen om skattefrihet i 48 § 1 mom. 3 punkten i inkomstskattelagen kunde tillämpas beträffande åkern. Bestämmelsen förutsatte inte att överlåtaren strax före överlåtelsen aktivt skulle bedriva gårdsbruk. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt överklagade beslutet. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte förvaltningsdomstolens beslut. Skatteåret 2004.

Inkomstskattelagen 48 § 1 mom. 3 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.