29.4.2010/928 HFD:2010:24

Inkomstbeskattning - Skattefrihet för överlåtelsevinst - Försäljning av andel i skogsbrukslägenhet - Bedrivande av skogsbruk - Delägare i dödsbo

A hade varit delägare i sin fars dödsbo alltsedan denne avled 15.9.1972. På en skogsbrukslägenhet som hörde till dödsboet hade för dödsboets räkning bedrivits skogsbruk till 7.9.2006, då arvsskifte förrättades. Samma dag sålde A, som vid arvsskiftet hade fått hälften av nämnda skogsbrukslägenhet, nämnda andel till sin bror. Högsta förvaltningsdomstolen intog en annan ståndpunkt än i avgörandet HFD 20.8.1999 liggare 2081 och ansåg att när A i egenskap av delägare i dödsboet hade bedrivit skogsbruk så som förutsattes i 48 § 1 mom. 3 punkten, var vinsten från överlåtelsen av andelen i skogsbrukslägenheten inte skattepliktig inkomst för A. Skatteåret 2006.

Inkomstskattelagen 48 § 1 mom. 3 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.