15.2.2010/261 HFD:2010:7

Inkomstbeskattning - Bassamfund - Delägare i bassamfund - Avräkning av utländsk skatt Samma inkomst

A hade ägt ett bolag i Lichtenstein, B Ltd. Bolaget hade betraktats som ett bassamfund och dess inkomst hade i Finland beskattats som A:s inkomst från bassamfund. Bolaget hade till A betalt dividend, för vilken källskatt hade uppburits i Lichtenstein. Denna källskatt var inte sådan för samma inkomst betald skatt som A hade kunnat avräkna från den skatt som A i Finland hade påförts för inkomst från bassamfund. Skatteåren 1999 och 2000.

Lag om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994) 6 § 1 mom.
Lag om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995) 3 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.