25.6.2009/1634 HFD:2009:66

Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelse av aktier till aktiebolag - Överlåtelsepris

De fysiska personerna A, B och C ägde samtliga aktier i X Ab. A, B och C bildade var sitt aktiebolag och tecknade var och en samtliga aktier i sitt bolag. När A, B och C sålde sina aktier i X Ab till sina nya bolag för ett pris som understeg de sålda aktiernas gängse värde, ansågs överlåtelserna vara att jämställa med apport. Överlåtelsepriset för de tillgångar som på detta sätt placerades i aktiebolaget ansågs i A:s, B:s och C:s personbeskattning utgöras av det gängse värdet för aktierna i X Ab vid överlåtelsetidpunkten. Förhandsavgörande för åren 2008 och 2009.

Inkomstskattelagen 45 § 1 mom. och 46 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.