9.2.2009/286 HFD:2009:17

Kommunalärende - Delgivning av beslut - Kommunmedlem - Offentlig framläggning av protokoll - Kommunens ämbetshus - Öppettider på sommaren

Enligt 95 § 2 mom. i kommunallagen börjar besvärstiden för en kommunmedlem från det att beslutsprotokollet har lagts fram offentligt. Ett meddelande om offentlig framläggning av protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde hade 24.6.2008 satts upp på kommunens anslagstavla för offentliga kungörelser. Enligt meddelandet skulle det justerade protokollet från sammanträdet vara offentligt framlagt i kommunens ämbetshus 1.7.2008 klockan 9.00-11.00. Eftersom kommunen ämbetshus vid nämnda tidpunkt hade varit stängt och anslagstavlan inte hade varit placerad så, att meddelandena på den hade kunnat läsas under tjänstetid 1.7.2008, hade protokollet inte framlagts offentligt på det sätt som förutsätts i lagen. Det meddelande om telefonnumret till jourhavande som fanns på dörren till ämbetshuset motsvarade inte offentlig framläggning av protokollet. Att kommunen eventuellt hade informerat om beslutet även på annat sätt, som på sin webbplats eller genom att den hade sänt beslutet till kommunmedlemmen, hade inte betydelse för dagen när kommunmedlemmens besvärstid började löpa.

Kommunallagen 63, 64 och 95
Lagen om offentliga kungörelser 2 § 2 mom. och 3 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.