Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2009

Avgörandena nummersvis

106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

31.12.2009/3780 HFD:2009:106
Konstnärlig verksamhet - Amatörverksamhet - Naturligt avdrag - Avdrag från förvärvsinkomster
31.12.2009/3779 HFD:2009:105
Lotteri - Bingotillstånd - Behörig polisinrättning - Villkor för beviljande av tillstånd - Inrikesministeriets besvärsrätt
31.12.2009/3757 HFD:2009:104
Arvsskatt - Kringgående av skatt - Testamente - Testamentsvillkor - Partiell avstående - Nyttjanderätt
31.12.2009/3730 HFD:2009:103
Undervisningsväsende - Grundläggande utbildning - Transport till förskoleundervisning - Fri transport - Bidrag för transport eller ledsagande - Kommuns besvärsrätt - Orsaker som beror på elev i förskoleundervisning - Särskilda omständigheter som hänför sig till vårdnadshavarnas förvärvsarbete
30.12.2009/3719 HFD:2009:102
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Upphandlingsenhet - Juridisk person som anses höra till den offentliga förvaltningen - Stöd som beviljats för upphandling
22.12.2009/3632 HFD:2009:101
Beskattning av personlig inkomst - Kilometerersättning - Periodisering av avdrag - Efterbeskattningsrätt - Dödsbo
14.12.2009/3529 HFD:2009:100
Kommunalärende - Bidrag för enskilda vägar - Inlämnande av ansökan - Frist - Försenad ansökan - Jämlikt bemötande
7.12.2009/2806 HFD:2009:99
Återbrytande av beslut - Farledsavgift - Konflikt med gemenskapsrätten - Farledsavgift i utrikes fart
2.12.2009/2799 HFD:2009:98
Inkomstbeskattning - Förhandsavgörande - Fission - Total fission - Fastighetsbolag
27.11.2009/2798 HFD:2009:97
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiella tjänster - Kreditförmedling
26.11.2009/2797 HFD:2009:96
Förskottsuppbörd - Lön - Uppsägning - Ersättning för immateriell skada - Skadestånd
26.11.2009/2796 HFD:2009:95
Kyrkligt ärende - Disciplin - Handlande i strid med tjänsteplikt - Kvinnliga präster
25.11.2009/2795 HFD:2009:94
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Vägarrangemang - Fastighets anskaffningsutgift - Utgift med lång verkningstid - Avskrivningar
20.11.2009/2793 HFD:2009:93
Kommunalärende - Anställning i tjänsteförhållande - Offentligt ansökningsförfarande - Avvikelse från offentligt ansökningsförfarande - Förvaltningsstadga - Lagstridig bestämmelse - Att avstå från att tillämpa en bestämmelse
12.11.2009/2792 HFD:2009:92
Inlösningstillstånd - Markanvändning och byggande - Samhällsbyggande - Industribyggande - Allmänt behov - Förhandsbesittningstagande - Besvärsförbud
12.11.2009/2791 HFD:2009:91
Markanvändnings- och bygglagen - Byggnadstillsyn - Förvaltningstvång - Rätt att föra talan - Anhängiggörare - Besvärsrätt - Bostadsbåt - Behov av tillstånd - Lagligheten
11.11.2009/2789 HFD:2009:90
Markanvändning och byggande - Undantag - Strandzon - Jämlikt bemötande - Moderfastighet - Moderfastighetsprincipen - Jämlikt bemötande inom ramen för moderfastighet
6.11.2009/2754 HFD:2009:89
Kommunalärende - Försäljning av outbrutna områden - Jäv - Aktieägare - Försäljningspris - Statligt stöd - Anmälningsförfarande
27.10.2009/2617 HFD:2009:88
Offentlig upphandling - Skyldighet att ordna anbudsförfarande - Avtal som ingåtts innan lagen om offentlig upphandling trädde i kraft - Ändring av avtal - Ny upphandling - Marknadsdomstolens kompetens
14.10.2009/2506 HFD:2009:87
Utlänning - Asyl - Internationellt skydd - Sur place -situation - Omvändelse från islam - Kristen - Prövning av religiös övertygelse
Avgörandena nummersvis

106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.