Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2008

Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

30.12.2008/3478 HFD:2008:92
Läkemedel - Klassificering - Näringstillskott - Farmakologiska effekter - Livsmedel med verkningar för hälsan.
23.12.2008/3444 HFD:2008:91
Utlänningsärende - Somalia - Puntland - Utvisning - Inreseförbud - Lång vistelse - Brott - Fängelsestraff - Helhetsprövning
23.12.2008/3443 HFD:2008:90
Utlänningsärende - Somalia - Somaliland - Utvisning - Inreseförbud - Lång vistelse - Brott - Fängelsestraff - Helhetsprövning
17.12.2008/3263 HFD:2008:89
Varumärke - Särskiljningsförmåga - Slogan
12.12.2008/3223 HFD:2008:88
Utlänning - Flykting - Upphörande av flyktingstatus - Förändrade förhållanden - Land där flyktingen är medborgare
11.12.2008/3198 HFD:2008:87
Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag - Inglasning av balkong
9.12.2008/3167 HFD:2008:86
Förköpsförfarande - Förvaltningslag - Part - Hörande - Hörande av fastighetsköpare - Privaträttsligt avtalsförhållande - Kommun
1.12.2008/3063 HFD:2008:85
Utkomststöd - Kompletterande utkomststöd - Särskild utgift - Intressebevakningsarvode
21.11.2008/2913 HFD:2008:84
Mervärdesskatt - Rörelsemässig försäljning - Allmännyttigt samfund - Garderobstjänster - Talkoarbete
19.11.2008/2889 HFD:2008:83
Jäv - Förvaltningsrättsdomare - Kommundirektör - Make - Ärende som gäller service till följd av handikapp
14.11.2008/2854 HFD:2008:82
Specialomsorger om utvecklingsstörda - Tillfällig familjevård - Fullt uppehälle - Partiellt uppehälle - Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Allmänt intresse
10.11.2008/2808 HFD:2008:81
Kommunalärende - Fastighetsförsäljning - Europeiska unionens bestämmelse om statligt stöd
4.11.2008/2758 HFD:2008:80
Psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja - Mentalsjukdom - Psykos - Organisk orsak - Parkinsons sjukdom - Demens
30.10.2008/2725 HFD:2008:79
Anmälan om verksamhet som tillfälligt orsakar buller och skakningar - Behov av miljötillstånd - Bergsbrytning - Stenkrossning
27.10.2008/2671 HFD:2008:78
Statstjänsteman - Hur villkoren i ett tjänsteförhållande bestäms - Behörig myndighet - Förvaltningsprocess eller arbetsdomstol
24.10.2008/2670 HFD:2008:77
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Sammanslutning - Dividend - Mellandividend - Räkenskapsperiod
17.10.2008/2603 HFD:2008:76
Detaljplan - Ändring till kvartersområde för fristående småhus - Buller - Riktvärde - Planbestämmelse om bullerbekämpning - Innehållskrav - Trivsel - Bygglov
15.10.2008/2565 HFD:2008:75
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Generalplan - Besvärsförbud - Områdes huvudsakliga markanvändning - Område för centrumfunktioner - Kvartersområde för flervåningsbostadshus
8.10.2008/2482 HFD:2008:74
Omstrukturering av företag - Partiell fission - Verksamhetsgren - Placeringsverksamhet
8.10.2008/2481 HFD:2008:73
Omstrukturering av företag - Partiell fission - Verksamhetsgren - Ömsesidigt fastighetsaktiebolag
Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.