24.8.2007/2109 HFD:2007:57

Kommunal tjänsteinnehavare - Semester - Återkrav - Återbäring av obehörig vinst - Kvittning - Rättegångskostnader - Förvaltningstvist

Enligt stadsstyrelsens kvittningsyrkande hade en kommunal tjänsteinnehavare hållit en semester som beviljats tjänsteinnehavaren under falska förutsättningar, varför stadsstyrelsen ansåg att tjänsteinnehavaren var skyldig att till kommunen betala värdet av den obehöriga förmån som tjänsteinnehavaren hade fått genom semestern. Stadsstyrelsens yrkande avslogs, eftersom semestern, som redan hållits, inte kunde betraktas som en sådan i 56 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare avsedd lön eller annan ekonomisk förmån som härrör från en anställning och som enligt nämnda paragraf får återkrävas. Det var inte heller möjligt att med stöd av principerna om återbäring av obehörig vinst förplikta tjänsteinnehavaren att återbära värdet av semestern till arbetsgivaren.

Tjänsteinnehavaren hade mot betalning av medlemsavgift till ett fackförbund av förbundet som medlemsförmån fått rättshjälp för handläggning av ärendet som förvaltningstvistemål. Domstolsprocessen i ärendet hade förorsakat tjänsteinnehavaren rättegångskostnader som avses i 74 § i förvaltningsprocesslagen, vilka stad ålades att ersätta.

Se HFD:1991-A-23, HFD:1988-A-11 och HFD:1978-A-II-7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.