29.3.2007/822 HFD:2007:21

Förskottsuppbörd - Förskottsbetalning - Överlåtelsevinst - Anskaffningsutgift - Vederlagsfritt fång - Beskattningsvärde i arvsbeskattningen - Presumtion om anskaffningsutgift - Giftorätt

A:s far hade avlidit år 1978 och hans mor år 2001. Modern hade ensam haft lagfart på en fastighet. Fadern och modern hade haft giftorätt i varandras egendom. Avvittring hade inte förrättats mellan makarna. A hade sålt fastigheten år 2004. Vid beräkningen av den överlåtelsevinst som skulle räknas som inkomst för A skulle som anskaffningsutgift för den ena halvan av fastigheten - när hänsyn togs till att A:s far hade avlidit år 1978 - betraktas 50 procent av överlåtelsepriset för denna halva av fastigheten och inte det lägre värde som hade fastställts vid arvbeskattningen efter fadern. Förskottsskatt för 2004.

Lagen om förskottsuppbörd 3 § 1 mom. och 23 § 1 mom.
Inkomstskattelagen 45 § 1 mom., 46 § 1 mom. och 47 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.