7.11.2006/2938 HFD:2006:81

Beskattning av personlig inkomst - Kapitalinkomst - Skattepliktig överlåtelse av egendom - Överlåtelsevinst - Frivilligt ägobyte

A hade genom frivilligt ägobyte från sin på ett detaljplaneområde belägna tomt överlåtit 484 kvadratmeter byggnadsmark mot att A fick 484 kvadratmeter byggnadsmark från B tillhöriga tomter i det angränsande kvarteret. Ett sådant frivilligt ägobyte, om vilket bestäms i 58 § 1 mom. i fastighetsbildningslagen, var inte en skattepliktig egendomsöverlåtelse som avses i 32 § i inkomstskattelagen. Skatteåret 1999.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.