11.10.2006/2634 HFD:2006:74

Beskattning av personlig inkomst - Kapitalinkomst av skogsbruk - Skogsavdrag - Bildande av samfälld skog - Av delägarna gemensamt inköpt skogsbruksfastighet

A och sex andra personer har kommit överens om att tillsammans köpa en skogsbruksfastighet i syfte att bilda en samfälld skog som avses i 5 § i lagen om samfällda skogar. Varje delägare i fastigheten blir delägare i den samfällda skogen med en andel som svarar mot delägarens andel av köpeskillingen för fastigheten. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den samfällda skogen från den kapitalinkomst av skogsbruk som den får av fastigheten har rätt att göra skogsavdrag enligt 55 § 1 mom. I inkomstskattelagen, trots att den samfällda skog som bildas inte får äganderätt till den skogsbruksfastighet som delägarna på ovan nämnt sätt kommer att köpa och som den samfällda skogen kommer att besitta. Förhandsavgörande för skatteåret 1996.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.