3.11.2005/2836 HFD:2005:68

Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Kommanditbolag - Ansvarig bolagsman - Bolagsmans överlåtelse av en del av sin bolagsandel - Privatuttag - Negativt eget kapital

A var enda ansvariga bolagsman i B Kb till 1.9.1999, då C Ab blev den andra ansvariga bolagsmannen i bolaget. Enligt det nya bolagsavtalet utgjorde A:s insats som ansvarig bolagsman därefter 10 procent av bolaget. A:s kapitalinsats i bolaget var 10 000 mark. C Ab:s insats som ansvarig bolagsman utgjorde 90 % av bolaget och dess kapitalinsats i koomanditbolaget var 800 000 mark. När C Ab blev ansvarig bolagsman i B Kb, fattades ett beslut om att kapitalinsatsen 800 000 mark skulle användas till kvittning av C Ab:s fordringar på B Kb. Eftersom A ur bolaget hade gjort privatuttag, som översteg det sammanlagda beloppet av de årliga vinstandelarna och bolagets investeringar, var B Kb:s eget kapital vid utgången av räkenskapsperioden 1.7.1998 - 30.6.1999 negativt, - 994 513 mark. På yrkande av skatteombudet ansåg skatterättelsenämnden att A hade överlåtit 90 procent av sin bolagsmannaandel och fått en 888 761 stor överlåtelsevinst för överlåtelsen av bolagsandelen. Förvaltningsdomstolen förkastade A:s besvär om att överlåtelsevinst inte skulle anses ha uppstått. Förvaltningsdomstolen yttrade bland annat att som överlåtelsevinstens belopp i enlighet med den andel som A hade överlåtit skulle fastställas A:s privatuttag till den del som dessa sammanlagt hade överstigit beloppet av A:s vinstandelar och bolagets investeringar. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte förvaltningsdomstolens beslut. Skatteåret 1999. Omröstning 3-2.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.