Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2004

Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

18.06.2004/1481 HFD:2004:64
Detaljplan - Kvartersområde för flervåningshus - Motorväg (Västerleden) - Trafikbuller - Miljökonsekvenser av trafiken - Miljökonsekvensutredning - Tillräcklig utredning
16.06.2004/1442 HFD:2004:63
Avtal mellan makar om underhållsbidrag - Socialvård - Avtalets skälighet
16.06.2004/1441 HFD:2004:62
Avtal mellan makar om underhållsbidrag - Fastställelse av avtal - Makes död
16.06.2004/1440 HFD:2004:61
Detaljplan - Ombyggnad av plant tak till åstak - Vind - Våning - Våningsyta - Våningsantal - Hänsyn till grannar - Enplanshus - Huvudsakligt användningsändamål - Bostadsrum - Rumsyta
10.06.2004/1387 HFD:2004:60
Miljötillstånd - Gruvdrift - Brytning av täljsten - Avfall - Restprodukter från gruvdrift - Sidosten - Avstjälpningsplats - Gruvlagen - Miljövård - Tillämplig lagstiftning
08.06.2004/1364 HFD:2004:59
Beskattning av näringsinkomst - Fusion mellan moderbolag och dotterbolag - Ägarbyte - Det övertagande bolagets förluster och skatteöverskott
04.06.2004/1322 HFD:2004:58
Ersättning för sjukvårdskostnader - Förvaltningstvist - Grundlös förmån - Statligt sinnessjukhus - Speciellt svårbehandlad patient - Uppsägning av avtal
31.05.2004/1275 HFD:2004:57
Markanvändning och byggande - Undantag - Förutsättningar - Fritidshus - Ändring av användningsändamålet
28.05.2004/1270 HFD:2004:56
Rättshjälp - Besvärsrätt - Förordnande av biträde - Rättshjälpsbyrå
25.05.2004/1226 HFD:2004:55
Arvsbeskattning - Upphovsrätt - Rätten till en författares verk - Förlagsavtal
21.05.2004/1192 HFD:2004:54
Marktäktstillstånd - Kommunalbesvär - Besvärsrätt - Tillståndsmyndighet - Miljönämnd - Kommunstyrelse - Tillsynsmyndighet - Allmänintresse
21.05.2004/1173 HFD:2004:53
Markanvändning och byggande - Strandzon - Utvidgning av bostadshus - Undantag - Behörighet - Ny byggnad - Ändring av användningsändamålet
19.05.2004/1139 HFD:2004:52
Vattenhushållning - Undersökningstillstånd - Grundvatten - Konstgjort grundvatten - Provinfiltration - Tillståndsprövning - Naturaområde - Bedömnings- och utlåtandeförfarande - Ersättning - Behörighet - Kommunal miljövårdsmyndighet - Vasa förvaltningsdomstol - Miljötillståndsverket
18.05.2004/1138 HFD:2004:51
Offentlig upphandling - Ansökan till marknadsdomstolen - Tidsfrist - Rättelseyrkande enligt kommunallagen
18.05.2004/1137 HFD:2004:50
Lagen om aktiebolag - Handelsregistret - Vägrad registeranteckning - Slopat nominellt aktiebelopp - Bokföringsmässigt motvärde
12.05.2004/1036 HFD:2004:49
Markanvändning och byggande - Undantag - Behörighet - Före 1.1.1997 fastställd strandgeneralplan - Bygginskränkning i generalplanen - Särskild bestämmelse - RA-område
10.05.2004/1024 HFD:2004:48
Bygglov - Åtgärdstillstånd - Strandzon - Obebyggd byggplats - Grillkåta - Avsaknad av huvudbyggnad
10.05.2004/1018 HFD:2004:47
Behörig tillståndsmyndighet - Gemensam behandling av tillstånd för en och samma verksamhet - Blandat projekt - Miljötillstånd - Vattenhushållningstillstånd
07.05.2004/1010 HFD:2004:46
Polisman - Ansökan - Godkännande som ordningsvakt - Fullgjord ordningsvaktsutbildning - Befogenheter
05.05.2004/1000 HFD:2004:45
Vattenhushållning - Grävning av småbåtsfarled - Deponering av grävmassor - Vattenområde - Landområde - Strandlinje - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Användning av fastighet - Bedömning av nytta och skada - Naturvärde - Naturtyp - Havsstrandäng
Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.