Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2004

Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

13.12.2004/3230 HFD:2004:104
Bilskatt - Bil som införs vid flyttning till Finland - Tolkning av direktiv - Diskrimineringsförbud
30.11.2004/3055 HFD:2004:103
Godkännande av detaljplan - Delegering av kommunfullmäktiges beslutanderätt - Instruktion - En nämnds behörighet
30.11.2004/3048 HFD:2004:102
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Begreppet upphandling - Samarbete mellan kommuner - Sjuktransport
29.11.2004/3026 HFD:2004:101
Kommunens förköpsrätt - Fastighetsköp - Bestämmelse om ändamålsenlighet - Samhällstekniskt byggande - Rekreations- och skyddsändamål - Stranddetaljplan - Byggnader
29.11.2004/3025 HFD:2004:100
Miljötillstånd - Motorbana - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - Verksamhetens placering - Buller - Olägenhet för hälsan - Oskäligt besvär - Tillståndsvillkor
25.11.2004/3007 HFD:2004:99
Grundläggande utbildning - Religionsfrihet - Deltagande i religionsundervisning - Barn som inte tillhör något religionssamfund - Gemensam vårdnad - Anmälan som gjorts av den ena vårdnadshavaren - Meningsskiljaktigheter mellan vårdnadshavarna
23.11.2004/2983 HFD:2004:98
Fiskevårdsskyldighet - Fiskvägsskyldighet - Vattenkraftverk - Justering av tillstånd - Oändamålsenlig skyldighet - Kostnader för genomförande av åtgärder - Fiskerihushållningsavgift - Väsenligt ändrade förhållanden - Tillstånd som beviljats innan vattenlagen hade trätt i kraft - Rättskraft - Avtal
19.11.2004/2952 HFD:2004:97
Markanvändning och byggande - Tomindelning - Rättelseyrkande - Förvaltningsbesvär - Kommun - Myndighet - Behörighet - Delegering - Nämnd - Stadsgeodet
17.11.2004/2910 HFD:2004:96
Jakt - Jaktlicens för hjortdjur - Jaktvårdsförening - Givande av utlåtande - Jäv
11.11.2004/2868 HFD:2004:95
Utkomststöd - Hälsovårdsutgifter - Privata hälsovårdstjänster - Psykoterapi
09.11.2004/2838 HFD:2004:94
Handikapptjänster - Gravt handikappad - Ekonomiskt stöd- Ändringsarbeten i bostad - Avlägsnande av hinder i bostadens omedelbara närhet - Handikapphiss - Skäliga kostnader
22.10.2004/2650 HFD:2004:93
Beskattning av inkomst av näringsinkomst - Kostnader för anlitande av sakkunniga - Periodisering av utgift - Anskaffningsutgift för aktier - Aktiebyte
22.10.2004/2630 HFD:2004:92
Markanvändning och byggande - Undantag - Kommunens behörighet - Miljöcentralens behörighet - Avvikelse från den byggrätt som anvisats i en stranddetaljplan
04.10.2004/2495 HFD:2004:91
Fastighetsköp - Kommunens förköpsrätt - Samhällstekniskt byggande - Flygfältsområde
24.09.2004/2425 HFD:2004:90
Beskattning av personlig inkomst - Utlandsarbetsinkomst - Sexmånadersregeln - Vistelse i Finland - Semester i ett tredje land
21.09.2004/2354 HFD:2004:89
Utlänningsärende - Avvisning - Inreseförbud som gäller tills vidare - Estland - Anslutning till Europeiska unionen - Medborgare i Europeiska unionen
21.09.2004/2353 HFD:2004:88
Utlänningsärende - Utvisning - Estland - Anslutning till Europeiska unionen - Medborgare i Europeiska unionen
21.09.2004/2352 HFD:2004:87
Kommunalbesvär - Godkännande av avtal - Markanvändningsavtal och föravtal om överlåtelse av fastighet - Ersättning för kostnader - Penningersättning - Överlåtelse av markområden
21.09.2004/2351 HFD:2004:86
Kommunalbesvär - Tvist om avtalsvillkor - Markanvändningsavtal - Behörighet - Avvisande av besvär
21.09.2004/2350 HFD:2004:85
Markanvändning och byggande - Undantag - Planeringsbehov på strandområde - Egnahemshus - Behörighet - Före 1.1.1997 fastställd strandgeneralplan - Åretombostad
Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.