Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2004

Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

23.01.2004/93 HFD:2004:4
Mentalvård - Beslut om intagning för vård - Motivering - Rätt att få del av uppgifter
15.01.2004/42 HFD:2004:3
Markanvändning och byggande - Strandzon - Ekonomibyggnad - Bastubyggnad - Fritidshus - Bygglov - Behov av undantag
09.01.2004/8 HFD:2004:2
Konkurrensrätt - Dominerande ställning på marknaden - Överklagbarhet
09.01.2004/1 HFD:2004:1
Serveringstillstånd - Permanent återkallande - Verksamhetens ändamålsenlighet på serveringsstället - Sextjänster - Principen om ändamålsbundenhet
Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.