Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2004

Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

01.03.2004/401 HFD:2004:24
Friluftsled - Generalplan med rättsverkningar - Tillräcklig utredning - Krav på markering av friluftsleder
01.03.2004/400 HFD:2004:23
Gruva - Utmålsläggning - Ödemarksområde - Behörighet - Handels- och industriministeriet - Miljöministeriet
27.02.2004/379 HFD:2004:22
Offentlig upphandling - Utbildningstjänster - Överensstämmelse mellan anbud och anbudsinfordran - Tillstånd att ordna utbildning
27.02.2004/368 HFD:2004:21
Direkt beskattning - Skattskyldighet - Delägare i ett fastighetsaktiebolag - Fastighetsplacering - Hyresinkomst - Vederlag - Fastighetsaktiebolag - Delägarnas rätt till besittning av lägenheterna - Delägarnas förmån
26.02.2004/367 HFD:2004:20
Arbetarskydd - Vite - Utdömande av vite - Ändringssökande - Begränsning av besvärsrätten i HFD
25.02.2004/359 HFD:2004:19
Beskattning av näringsinkomst - Förtäckt dividend - Kringgående av skatt - Ändring av bolagsformen - Ändring av kommanditbolag till aktiebolag - Bolagsmännens privatuttag - Negativt eget kapital
23.02.2004/354 HFD:2004:18
Markanvändning och byggande - Byggande i strandzon - Undantag - Servicestuga - Ödemarksområde - Skoltområde
23.02.2004/353 HFD:2004:17
Tillfällig byggnad - Ny byggnad - Konstruktion - Bygglov - Åtgärdstillstånd - Tidsfrist - Undantag - Kommunens behörighet - Miljöcentralens behörighet - Strandzon
18.02.2004/324 HFD:2004:16
Jäv för ordförande i en kommunal nämnd - Förhandsinställning - Lagen om förvaltningsförfarande - Miljötillstånd
18.02.2004/313 HFD:2004:15
Näringsverksamhet - Fastighetsförmedlingsrörelse - Förmedlingsrörelseregister - Förutsättningar för registrering - En ansvarig föreståndares tillförlitlighet - Fängelsestraff - En lagtolkning som är positiv till de grundläggande rättigheterna - Övergångsbestämmelse
11.02.2004/257 HFD:2004:14
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Anslutningsavgift - Överförbarhet - El- och fjärrvärmenät
09.02.2004/248 HFD:2004:13
Markanvändning och byggande - Undantag - Strandplan som gäller som en stranddetaljplan enligt markanvändnings- och bygglagen - Byggande i strid med stranddetaljplanen - Riktgivande byggplats - I planen anvisad byggrätt för byggplatser - Fastighetsbildning - Inlösen av en del av en byggplats
06.02.2004/226 HFD:2004:12
Beskattning av näringsinkomst - Utgift för inkomstens förvärvande - Skatt till delstater och städer i utlandet
06.02.2004/225 HFD:2004:11
Byggärende - Avgörande om planeringsbehov - Femton egnahemshus - Översiktsplan - Byggande med betydande konsekvenser - Generalplan utan rättsverkningar - Behovet av detaljplan
05.02.2004/208 HFD:2004:10
Mervärdesskatt - Byggtjänster i eget bruk - Entreprenad av stiftande delägare - Stiftande byggherre - Skattegrunden - RS-garantiprovision - Kostnader för insolvensförsäkring
04.02.2004/179 HFD:2004:9
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Värnandet om den byggda miljön - Byggnadsskydd - Oskälig olägenhet - Utredning av konsekvenser
04.02.2004/178 HFD:2004:8
Beskattning av personlig inkomst - Kringgående av skatt - Överlåtelseförlust
29.01.2004/151 HFD:2004:7
Mervärdesskatt - Avdragbar skatt - Allmän avdragsrätt - Finansiella tjänster - Anskaffning av medel - Sparkasseverksamhet - Medlemsplacering
26.01.2004/107 HFD:2004:6
Beskattning av personlig inkomst - Allmän skattskyldighet i Finland - Treårsregeln - Väsentlig anknytning
23.01.2004/94 HFD:2004:5
Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Lön - Ersättning för arbete - Lärare - Undervisning
Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.