Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2004

Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

30.12.2004/3522 HFD:2004:124
Utlänning - Utvisning - Skyldig till brott - Familjeband
30.12.2004/3462 HFD:2004:123
Miljötillstånd - Verksamhetshelhet - Stenbrott och -kross - Asfaltstation - Avstjälpningsplats - Miljökonsekvensbedömning
29.12.2004/3435 HFD:2004:122
Medborgarskapsärende - Ändrad lagstiftning - Oförvitlighetsvillkor
23.12.2004/3391 HFD:2004:121
Barnskydd - Omhändertagande - Förutsättningarna för omhändertagande och vård utom hemmet Upphävande av beslut om omhändertagande
23.12.2004/3365 HFD:2004:120
Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Skattskyldighetsgrupp - Försäljning av tjänst - Fördelning av kostnader - Ett företags interna transaktioner
23.12.2004/3364 HFD:2004:119
Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Religionssamfund - Egen användning av tjänster som avser fastighetsinnehav - Annan än ekonomisk verksamhet - Tillämpning av ett EY-direktiv
23.12.2004/3361 HFD:2004:118
Patent - Läkemedel - Produktpatent - TRIPS-avtalet - Internationella förpliktelser - Direkt effekt
22.12.2004/3360 HFD:2004:117
Gottgörelse för bolagsskatt - Dividend från en annan EU-stat - Dividentagare som är allmänt skattskyldig i Finland - Fri rörlighet för kapital
22.12.2004/3359 HFD:2004:116
Tillämpning av skatteavtal - placeringsfond - FCP-fond - Genomgångsenhet i beskattningen
22.12.2004/3351 HFD:2004:115
Medborgarskapsärende - Identitet - Utredd identitet - Identitet som har antecknats i befolkningsdatasystemet - Rättelse av födelsetid som antecknats i befolkningsdatasystemet
22.12.2004/3348 HFD:2004:114
Medborgarskapsärende - Identitet - Oklar identitet - Identitet som har antecknats i befolkningsdatasystemet - Uppträdande under olika identiteter
22.12.2004/3347 HFD:2004:113
Medborgarskapsärende - Identitet - Utredd identitet - Lagändring - Övergångsbestämmelser - Principen om tillämpning av den gynnsammare lagen
22.12.2004/3346 HFD:2004:112
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Fusion utomlands - Fusion av SICAV-fonder - Kontinuitetsprincipen - Ägare av fondandelar som är allmänt skattskyldig i Finland
22.12.2004/3345 HFD:2004:111
Källskatt - Tillämpning av beskattningsavtal - I fördragsstaten bosatt person - SICAV-bolag
22.12.2004/3339 HFD:2004:110
Förvaltningsdomstols beslut - Delgivning - Kommuns besvärstid - Godkännande av detaljplan
22.12.2004/3338 HFD:2004:109
Besvärsrätt - Bevakning av allmänt intresse - Livsmedelsverket - Identifiering av en häst som hämtats för slakt
21.12.2004/3336 HFD:2004:108
Handikapptjänster - Att ordna service - Ändring av hemkommun
21.12.2004/3335 HFD:2004:107
Kommunalt ärende - Specialiserad sjukvård - Svenskspråkig befolkning - Jämlikhet
20.12.2004/3330 HFD:2004:106
Begäran om förhandsbesked av Europeiska gemenskapernas domstol - Beskattning av personlig inkomst - Källskattebelopp för begränsat skattskyldig - Pensionär - Pensionsinkomst
14.12.2004/3250 HFD:2004:105
Markanvändning och byggande - Undantag - Generalplan - Strandgeneralplan - Ovillkorlig bygginskränkning - Beteckning som anger användningsändamål - RA-område - Ändring av användningsändamål - Fritidsbostad
Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.