30.12.2004/3522 HFD:2004:124

Utlänning - Utvisning - Skyldig till brott - Familjeband

De omständigheter som talade mot utvisningen av en utlänning, särskilt att utlänningen tillsammans med en finsk medborgare hade bildat en familj med fyra barn, att utlänningen och familjen hade svårigheter med att flytta till utlänningens hemland, att ärendet hade behandlats länge samt den omständigheten att utlänningen efter att ha avtjänat ett straff inte hade gjort sig skyldig till brott, ansågs vid prövningen av ett utvisningsärende väga tyngre än den omständigheten att utlänningen 1996-1997 hade gjort sig skyldig till två grova narkotiakbrott, i vilka det var frågan om smuggling av en stor mängd hashis. Utvisningsbesluten upphävdes.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.