23.12.2004/3364 HFD:2004:119

Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Religionssamfund - Egen användning av tjänster som avser fastighetsinnehav - Annan än ekonomisk verksamhet - Tillämpning av ett EY-direktiv

Fastigheter som ägdes eller innehades av en kyrklig samfällighet användes vid kyrkliga förrättningar, i begravnings- och registerverksamheten samt i samband med olika tjänster som utan vederlag tillhandahölls församlingarnas medlemmar. Sådana verksamhet på fastigheten var inte rörelse som omfattades av mervärdesskattelagen, inte heller ekonomisk verksamhet som avsågs i artikel 4 i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). För denna verksamhet var den kyrkliga samfälligheten följaktligen inte skattskyldig enligt mervärdesskattelagen eller direktivet och fastigheterna var inte i sådant bruk att mervärdesskattelagen eller direktivet blev tillämpliga. Eftersom fastigheterna nästan uteslutande eller åtminstone till största delen användes för detta ändamål, skulle detta vara utgångspunkten för bedömningen av de tjänster avseende fastighetsinnehav som utfördes av samfällighetens egen personal. Därför ansågs den kyrkliga samfälligheten inte utföra nämnda tjänster avseende fastighetsinnehav i egenskap av skattskyldig.

Av bestämmelserna i 1 § 2 mom. och 32 § i mervärdesskattelagen framgår inte tydligt att för tjänster som avser fastighetsinnehav skall betalas skatt även när tjänsterna utförs annars än i egenskap av skattskyldig. Direktivets bestämmelser om beskattning av eget bruk tillämpas däremot endast på tjänster som utförs i egenskap av skattskyldig. Med beaktande av direktivets inverkan på tolkningen skulle den kyrkliga samfälligheten inte betala skatt för ifrågavarande tjänster avseende fastighetsinnehav. Förhandsavgörande för tiden 27.8.2003-31.12.2004.

Se även HFD 23.12.2004 L 3366.
Jfr HFD:1995-B-547.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.