22.12.2004/3360 HFD:2004:117

Gottgörelse för bolagsskatt - Dividend från en annan EU-stat - Dividentagare som är allmänt skattskyldig i Finland - Fri rörlighet för kapital

För dividend som av ett bolag med säte i en annan medlemsstat inom EU hade utbetalts till en dividendtagare som var allmänt skattskyldig i Finland hade dividendtagaren rätt till gottgörelse för bolagsskatt, som skulle räknas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrevs i lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88).Gottgörelsen, som även beaktades som kapitalinkomst för dividendtagaren, bestämdes på basis av den skatt som det dividendutbetalande bolaget faktiskt hade betalt för dividenden.

Europeiska gemenskapernas domstols dom 7.9.2004 i ärendet C-319/02 Petri Manninen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.