22.12.2004/3351 HFD:2004:115

Medborgarskapsärende - Identitet - Utredd identitet - Identitet som har antecknats i befolkningsdatasystemet - Rättelse av födelsetid som antecknats i befolkningsdatasystemet

A hade vid sin ankomst till landet uppgivit sitt namn samt den födelsetid med vilken han 22.10.1991 hade antecknats i befolkningsdatasystemet. Sökandens yrkande om att födelsedatumet skulle rättas hade godkänts med ett beslut av Befolkningsregistercentralen och den nya födelsetiden hade antecknats i befolkningsdatasystemet 8.6.1998. Ändringen i befolkningsdatasystemet ansågs inte ha påverkat varaktigheten av den identitet som avsågs i 6 § 3 mom.i medborgarskapslagen (359/2003), utan A ansågs före 27.9.2002, när Utlänningsverket fattade sitt beslut, under minst de senaste 10 åren ha använt den identitet, dvs. namn, födelsetid och medborgarskap som antecknats i befolkningsdatasystemet. Följaktligen ansågs sökandens identitet vara utredd.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.