22.12.2004/3348 HFD:2004:114

Medborgarskapsärende - Identitet - Oklar identitet - Identitet som har antecknats i befolkningsdatasystemet - Uppträdande under olika identiteter

Efter att A 18.9.1991 hade antecknats i befolkningsdatasystemet under den identitet som han hade uppgivit, hade han år 1993 sökt asyl i Sverige under ett annat namn och med uppgivande av två andra födelsetider. A:s identitet hade kunnat anses oklar med stöd av medborgarskapslagen (401/1968). Även med beaktande av bestämmelserna i 6 § medborgarskapslagen (359/2003) kunde A:s identitet inte anses tillförlitligt utredd före 13.2.2002, när Utlänningsverket fattades sitt beslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.