22.12.2004/3347 HFD:2004:113

Medborgarskapsärende - Identitet - Utredd identitet - Lagändring - Övergångsbestämmelser - Principen om tillämpning av den gynnsammare lagen

I ikraftträdelse- och övergångsbestämmelserna i 9 kap. i den nya medborgarskapslagen, som trädde i kraft 1.6.2003, eller i regeringens proposition med förslag till nämnda lag står ingenting om hur den nya bestämmelsen i lagens 6 § om utredning av identitet, som är en av de grundläggande förutsättningarna för förvärv av medborgarskap, samt särskilt paragrafens 3 mom., som förbättrar en utlännings juridiska ställning jämfört med det tidigare läget, skall tillämpas på medborgarskapsansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att principen om att den lag som är gynnsammare för sökanden kan tillämpas även vid utredningen av identiteten hos en sökande som har anhängiggjort sin ansökan under den gamla medborgarskapslagens (401/1968) tid, när fråga var om bestämmelsen 6 § 3 mom. i medborgarskapslagen (359/2003) och sökanden före den tidpunkt när Utlänningsverket fattade sitt beslut hade uppfyllt det villkor som ställs i nämnda lagrum, att sökanden under minst de senaste 10 åren har använt endast den identitet som framgår av befolkningsdatasystemet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.