21.12.2004/3335 HFD:2004:107

Kommunalt ärende - Specialiserad sjukvård - Svenskspråkig befolkning - Jämlikhet

Kommunfulläktige i en kommun hade 10.11.2003 beslutat att kommunen säger upp sitt medlemsskap i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från 1.1.2005 och ansöker om medlemskap i samkommunen för Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt. Den svenskspråkiga befolkningsdelen hälso- och sjukvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården hade fullmäktige dock beslutat att även efter 1.1.2005 köpa av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. I ärendet hade inte framkommit att beslutet till denna del skulle ha påverkats av någon annan omständighet än en strävan att garantera att den svenskspråkiga befolkningsdelen på sitt modersmål fick hälso- och sjukvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården. Den språkliga jämlikheten förverkligas bäst så, att de svenskspråkiga, om de så önskar, får hälso- och sjukvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, där sjukhusen alltid har skött svenskspråkiga patienter. Fullmäktiges beslut, som inte garanterar den finskspråkiga befolkningsdelen samma rätt att välja vårdplats, strider därför inte mot jämlikhetsprincipen, eftersom det har funnits ett godtagbart skäl, som syftar till språklig jämlikhet. När det gäller vårdens kvalitet har fullmäktige inte gjort avsteg från jämlikhetsprincipen.
__________________

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.