13.12.2004/3230 HFD:2004:104

Bilskatt - Bil som införs vid flyttning till Finland - Tolkning av direktiv - Diskrimineringsförbud

Enligt den dom som Europeiska gemenskapernas domstol meddelade i ärendet C-365/2 var det inte enligt artikel 1 i direktivet 83/183/EEG förbjudet att bära upp bilskatt när en fysisk person flyttade från en medlemsstat i Europeiska unionen till en annan. Den nedsättning av skatten som föreskrivs i 25 § bilskattelagen skulle göras från ett belopp om vilket det redan har konstaterats att beloppet inte medför sådan diskriminering som avses i nämnda dom av gemenskapernas domstol och i ärendet C-101/00.

Europeiska gemenskapernas domstols dom 15.7.2004 i ärendet C-365/02 (Marie Lindfors).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.