30.11.2004/3048 HFD:2004:102

Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Begreppet upphandling - Samarbete mellan kommuner - Sjuktransport

En kommun hade med ett regionalt räddningsverk som upprätthölls av en annan kommun avtalat om att räddningsverket skulle ordna sjuktransporter och första hjälp samt upprätthålla en sådan beredskap som detta förutsatte.

Trots vissa särdrag i avtalet var räddningsverket i fråga om sjuktransporterna formellt en annan, från köparkommunen åtskild enhet med självständig beslutanderätt, av vilken kommunen mot penningvederlag köpte sjuktransporttjänster. Följaktligen gällde avtalet mellan kommunen och räddningsverket sådan upphandling som avses i lagen om offentlig upphandling.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.