29.11.2004/3025 HFD:2004:100

Miljötillstånd - Motorbana - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - Verksamhetens placering - Buller - Olägenhet för hälsan - Oskäligt besvär - Tillståndsvillkor

Miljövårdsnämnden i en kommun hade på de villkor som framgick av nämndens beslut beviljat kommunen miljötillstånd för verksamhet på en motorbana, som var avsedd att användas av ett gymnasium med inriktning på motorsport. De närmaste bostadsbyggnaderna låg ca 150 respektive 200 meter från den planerade banans norra ända. Verksamheten uppfyllde inte de krav som skulle ställas för att förhindra olägenhet för hälsan och oskäligt besvär, inte ens om tillståndsvillkoren ändrades på det sätt som förvaltningsdomstolen hade gjort och verksamheten bedrevs enligt de ändrade villkoren. Att ytterligare skärpa tillståndsvillkoren i syfte att skapa förutsättningar för att bevilja tillståndet var uppenbarligen inte möjligt utan en ändring av projektets syfte och karaktär. Eftersom det var frågan om en ny verksamhet för vilken det i synnerhet när kommunen var sökande var möjligt att finna något annat ställe där verksamheten kunde placeras, fanns det inte förutsättningar att bevilja tillstånd att bedriva verksamheten på den plats som avsågs i ansökan. Därför upphävdes förvaltningsdomstolens och miljövårdsnämndens beslut och kommunens ansökan förkastades.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.