25.11.2004/3007 HFD:2004:99

Grundläggande utbildning - Religionsfrihet - Deltagande i religionsundervisning - Barn som inte tillhör något religionssamfund - Gemensam vårdnad - Anmälan som gjorts av den ena vårdnadshavaren - Meningsskiljaktigheter mellan vårdnadshavarna

En mor, som tillsammans med barnens far hade gemensam vårdnad om sina barn, hade 28.2.2003 anhållit om att undervisning i livsåskådningskunskap skulle ordnas för barnen, som inte hörde till något religionssamfund, men som alltsedan de började skolan hade deltagit i religionsundervisning, medan fadern med två 20.8. och 29.9.2003 daterade skrivelser hade meddelat att han ville att barnen fortfarande skulle delta i religionsundervisningen. Utbildningsnämnden, vars beslut förvaltningsdomstolen inte hade ändrat, hade 28.10.2003 beslutat att inte godkänna moderns yrkande på att undervisning i livsåskådningskunskap skulle ordnas. Med hänsyn till bestämmelserna i 3 § 2 mom. i religionsfrihetslagen och 5 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt kunde den ena av två föräldrar som hade gemensam vårdnad om sina barn inte mot den andra förälderns vilja på ett giltigt sätt göra en sådan anmälan som avses i 13 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning om deltagande i religionsundervisning när ett barn inte tillhör något religionssamfund. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde därför förvaltningsdomstolens och utbildningsnämndens beslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.