19.11.2004/2952 HFD:2004:97

Markanvändning och byggande - Tomindelning - Rättelseyrkande - Förvaltningsbesvär - Kommun - Myndighet - Behörighet - Delegering - Nämnd - Stadsgeodet

En stad hade i en instruktion givit sin stadsgeodet rätt att avgöra ärenden som gällde godkännande av tomtindelning. Rättelseyrkandeförfarandet skulle inte tillämpas på stadsgeodetens beslut att godkänna en separat tomtindelning, utan beslutet kunde överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen. Följaktligen hade ingen besvärsanvisning fått fogas till stadsgeodetens beslut och stadens miljövårdsnämnd borde inte heller ha prövat rättelseyrkandet. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut. I sitt beslut hade förvaltningsdomstolen beslutat upphäva miljövårdsnämndens beslut och prövat A:s besvär så, att de ansågs gälla stadsgeodetens beslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.