17.11.2004/2910 HFD:2004:96

Jakt - Jaktlicens för hjortdjur - Jaktvårdsförening - Givande av utlåtande - Jäv

En jaktvårdsförenings styrelse hade givit utlåtande till jaktvårdsdistriket i ett ärende som gällde jaktlicens för hjortdjur. I styrelsesammanträdet hade deltagit en person som hade ansökt om jaktlicens på samma jaktområde som A, som anfört besvär.

När jaktvårdsföreningen gav sitt utlåtande om jaktlicensen, borde den ha tagit hänsyn bl.a. till principerna om att jägare skall behandlas jämbördigt och att en sak skall behandlas opartiskt. Vid bedömningen av jaktvårdsföreningens tillvägagångssätt skulle dock beaktas att jaktlagen innehåller uttryckliga bestämmelser om ett system där en av jägare bildad förening ger utlåtanden om jaktlicenser som påverkar jägarnas rättigheter. Vid bedömningen av lagligheten av jaktvårdsdistriktets beslut skulle uppmärksamhet fästas vid att förfarandet vid beviljandet av tillståndet på det hela taget hade varit korrekt. I A:s besvär hade inte framkommit några omständigheter som tydde på att jaktvårdsföreningens styrelse när den gav sitt utlåtande skulle ha förfarit så, att jaktvårdsdistriktets beslut av denna anledning skulle anses grunda sig på bristfällig utredning av saken.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.