24.09.2004/2425 HFD:2004:90

Beskattning av personlig inkomst - Utlandsarbetsinkomst - Sexmånadersregeln - Vistelse i Finland - Semester i ett tredje land

A och B, som var allmänt skattskyldiga i Finland, hade arbetat i Estland hos ett finländskt bolag och de semesterdagar och fridagar som de hade intjänat i arbetet hade de tillbringat i Trinidad och Tobago, Israel, Singapore och Australien. Dessa dagar ansågs utgöra semester- och fridagar i omedelbar anslutning till arbete utomlands och kunde inte jämställas med vistelse i Finland enligt 77 § 2 mom. i inkomstskattelagen. De skulle därför inte beatraktas som vistelse i Finland vid bedömningen av om sexmånadersregeln blev tillämplig på inkomst från arbete utomlands. Skatteåret 2000.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.