21.09.2004/2354 HFD:2004:89

Utlänningsärende - Avvisning - Inreseförbud som gäller tills vidare - Estland - Anslutning till Europeiska unionen - Medborgare i Europeiska unionen

Då Estland anslöt sig till Europeiska unionen 1.5.2004 blev dess medborgare också unionsmedborgare. En unionsmedborgare kan avvisas vid gränsen endast av skäl som grundar sig på hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet och folkhälsa. De omständigheter som hade lett till att A hade dömts till ett sexårigt fängelsestraff för narkotikabrott visade att A:s uppträdande hotade den allmänna ordningen och säkerheten. A, som inte hade familjeband till Finland, kunde avvisas till Estland. Förvaltningsdomstolens och Utlänningsverkets beslut ändrades inte till den del som de gällde avvisningen. Besluten upphävdes till den del som de gällde meddelande av inreseförbud att gälla tills vidare och till denna del återförvisades ärendet till Utlänningsverket för ny behandling.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.