21.09.2004/2352 HFD:2004:87

Kommunalbesvär - Godkännande av avtal - Markanvändningsavtal och föravtal om överlåtelse av fastighet - Ersättning för kostnader - Penningersättning - Överlåtelse av markområden

Kommunfullmäktige i J hade 28.1.2002 godkänt en detaljplan, som gällde en fastighet som ägdes av L samt ett 14.1.2002 undertecknat markanvändningsavtal mellan L och kommunen och ett med markanvändningsavtalet förknippat föravtal om överlåtelse av fastighet, som fastställts samtidigt. I avtalet hade L förbundit sig att ersätta kostnader för uppgörande och genomförande av detaljplanen, dels med vederlag i pengar, dels genom att till kommunen överlåta områden som enligt planeutkastet skulle bli park- och gatuområden. Den avtalade ersättningen utgjorde bara en del av vad uppgörandet och genomförandet av planen hade beräknats komma att kosta kommunen. På denna grund och när hänsyn också togs till den byggrätt som anvisats för L:s fastighet, skulle kommunfullmäktiges beslut att godkänna avtalet inte anses vara lagstridigt på de grunder som L hade anfört i sina besvär.

Se även HFD:2004:86.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.