21.09.2004/2351 HFD:2004:86

Kommunalbesvär - Tvist om avtalsvillkor - Markanvändningsavtal - Behörighet - Avvisande av besvär

I ett planläggningsavtal som andelslaget P och staden K hade undertecknat 26.10.1998 ingick ett villkor om penningersättning från andelslaget till staden. I ett brev till staden hade andelslaget föreslagit att staden skulle avstå från sitt anspråk på penningersättning, eftersom villkoret var lagstridigt. Stadsstyrelsen förkastade 4.9.2000 andelslagets förslag och avslog genom sitt beslut 22.1.2001 andelslagets rättelseyrkande över beslutet 4.9.2000. Med anledning av andelslagets besvär upphävde förvaltningsdomstolen de beslut som stadsstyrelsen hade fattat 4.9.2000 och 22.1.2001.

Besluten, som stadsstyrelsen i K hade fattat med anledning av andelslagets förslag och rättelseyrkande, hade endast varit den ena partens, dvs. stadens, ställningstagande till andelslagets yrkande. Förvaltningsdomstolen hade därför inte varit behörig att med anledning av andelslagets besvär avgöra tvisten om avtalsvillkoret som ett besvärsärende. Med anledning av stadsstyrelsens besvär upphävde och undanröjde högsta förvaltningsdomstolen därför förvaltningsdomstolens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen tog andelslagets besvär till omedelbar behandling och lämnade besvären utan prövning på den grunden att i ärendet inte hade lagts fram någon grund som hade gjort det möjligt att pröva saken som kommunalbesvär.

Se även HFD:2004:87.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.