21.09.2004/2350 HFD:2004:85

Markanvändning och byggande - Undantag - Planeringsbehov på strandområde - Egnahemshus - Behörighet - Före 1.1.1997 fastställd strandgeneralplan - Åretombostad

En ansökan om undantag gällde uppförande av ett egnahemshus i en strandzon. På området gällde en strandgeneralplan, som fastställts av miljöministeriet 22.6.1992. Den byggplats som avsågs i ansökan var anvisad att nyttjas som jord- och skogsbruksområde (M). Enligt en bestämmelse i generalplanen var det bland annat inte tillåtet att bygga fritidsbostäder på M-områdena. Byggrätten för fritidsbostäder hade överförts till RA-områdena, separat till varje fastighet. Uppförandet av ett egnahemshus krävde undantag från 72 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen, eftersom den generalplan som fastställts med stöd av byggnadslagen och som nu gällde som en generalplan med rättsverkningar inte utan undantag kunde ge rätt att bevilja bygglov för att uppföra något annat slag av byggnad än en sedvanlig fritidsbostad vid egen strand. Med hänsyn till att det var frågan om att bygga ett nytt egnahemshus på ett område som enligt generalplanen var M-område och att förutsättningarna för placering av permanent bosättning inte hade avgjorts genom generalplanens planebestämmelser, var den regionala miljöcentralen behörig att bevilja undantag med beaktande av bestämmelserna i 171 § 2 mom. 1 punkten och 171 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Se och jfr HFD:2001:43 och HFD:2003:42.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.