16.06.2004/1441 HFD:2004:62

Avtal mellan makar om underhållsbidrag - Fastställelse av avtal - Makes död

Skyldigheten att betala underhåll till den andra maken bestäms enligt 46 § i äktenskapslagen. Ett avtal om underhållsbidrag enligt lagens 50 § kan ingås för framtida behov och det kan även gälla makar som är dömda till äktenskapsskillnad. Avtalet skall föreläggas socialnämnden för fastställelse, och nämnden skall pröva om avtalet är skäligt innan det fastställs. Hänvisningen i paragrafens andra moment till avtalets skälighet bland annat med hänsyn till makens betalningsförmåga innebär samtidigt att maken som betalar underhållsbidrag måste vara vid liv vid tidpunkten då avtalet fastställs. Bestämmelsen i 4 a § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare ger inte anledning till andra tolkningar av nämnda bestämmelse i äktenskapslagen. Socialnämnden kan således inte fastställa ett avtal om underhållsbidrag mellan makar, om maken som skall betala underhållsbidraget är död.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.