16.06.2004/1440 HFD:2004:61

Detaljplan - Ombyggnad av plant tak till åstak - Vind - Våning - Våningsyta - Våningsantal - Hänsyn till grannar - Enplanshus - Huvudsakligt användningsändamål - Bostadsrum - Rumsyta

Det plana taket i ett egnahemshus som låg på en tomt i ett kvartersområde som i detaljplanen var reserverat för bostadshus i ett plan med högst två bostäder (AO) skulle byggas om till åstak. Enligt byggnadsritningarna bildades ett vindsutrymme under åstaket som vid takåsen var 220 centimeter högt på en bredd av 2,5 meter. Tillträde till vinden skedde inne i byggnaden längs en cirka 70 centimeter bred fast trappa med en avsats. I vindens ena gavelvägg fanns ett cirka 120 x 180 centimeter stort fönster, och på vinden fanns dessutom fyra cirka 140 x 90 centimeter stora takfönster. Åtminstone en del av vindsytan uppfyllde kraven i Finlands byggbestämmelsesamling för rumsyta, höjd och ljusförhållanden i ett bostadsrum. De utrymmen som skulle komma att byggas på vinden ansågs överensstämma med byggnadens huvudsakliga ändamål, och skulle åtminstone delvis räknas till husets våningsyta. Då detaljplanen inte tillät utrymmen som räknas till våningsytan ovanför husets första våning, stod vindsbygget enligt ansökningen om bygglov i strid med detaljplanen. För vindsbygget krävdes undantagslov.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.