04.06.2004/1322 HFD:2004:58

Ersättning för sjukvårdskostnader - Förvaltningstvist - Grundlös förmån - Statligt sinnessjukhus - Speciellt svårbehandlad patient - Uppsägning av avtal

Två svårbehandlade psykiatriska patienter hade fått fortsatt vård i Niuvanniemi sjukhus trots att samkommunen för sjukvårdsdistriktet hade tillkännagett att man ville flytta patienterna till det egna sjukhuset och upphört att betala vårdavgifterna. När ärendet om ersättning av patienternas vårdkostnader mellan Niuvanniemi sjukhus och samkommunen avgjordes, beaktades det faktum att patientens sjukdom är avgörande för beslutet om vårdplats, som därigenom är ett vårdbeslut baserat på medicinsk sakkunskap. Därför förutsätter flyttningen inte bara en begäran om flyttning utan också en bedömning av om flyttningen är medicinskt motiverad och om patienten kan vårdas på ett ändamålsenligt sätt i den verksamhetsenhet dit patienten skall flyttas.

Samkommunen ålades att ersätta Niuvanniemi sjukhus för patienternas sjukvårdskostnader, eftersom samkommunen skulle ha fått grundlös förmån om patienterna, som samkommunen har kostnadsansvaret för, hade vårdats på statens bekostnad i Niuvanniemi sjukhus under den aktuella perioden.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.