21.05.2004/1173 HFD:2004:53

Markanvändning och byggande - Strandzon - Utvidgning av bostadshus - Undantag - Behörighet - Ny byggnad - Ändring av användningsändamålet

Ett byggprojekt handlade om att bygga ut en fritidsbostad med en våningsyta om 108 kvadratmeter att omfatta en våningsyta om 208 kvadratmeter och samtidigt ändra dess användningsändamål till stadigvarande bostad. Byggplatsen var belägen inom en strandzon som inte hade en gällande plan enligt 72 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Utvidgningen av huset kunde inte anses vara av mindre betydelse. Eftersom den kännbara utvidgningen av huset och ändringen av användningsändamålet till konsekvenserna för markanvändningen och miljön kunde jämföras med uppförandet av en ny byggnad enligt 171 § 2 mom. 1 punkten i markanvändnings- och bygglagen, var miljöcentralen i det läget behörig att avgöra ansökningen i fråga.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.