10.05.2004/1018 HFD:2004:47

Behörig tillståndsmyndighet - Gemensam behandling av tillstånd för en och samma verksamhet - Blandat projekt - Miljötillstånd - Vattenhushållningstillstånd

Miljötillståndsverket var inte behörigt att avgöra ett bolags ansökan om miljötillstånd, då gruvbrytningen under grundvattennivån, krossningen av sprängsten och verksamheten i en asfaltstation, som bolaget bedrev, inte hade lett till sådan förorening av vatten att miljötillståndsansökan enligt miljöskyddslagen (86/2000) som gällde dessa verksamheter och tillståndsansökan enligt vattenlagen som gällde samma verksamheter skulle behandlas tillsammans och avgöras genom samma beslut i miljötillståndsverket enligt 39 § 1 mom. i miljöskyddslagen. Tillståndsmyndigheten som var behörig att avgöra bolagets ansökan om miljötillstånd var den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.