27.02.2004/368 HFD:2004:21

Direkt beskattning - Skattskyldighet - Delägare i ett fastighetsaktiebolag - Fastighetsplacering - Hyresinkomst - Vederlag - Fastighetsaktiebolag - Delägarnas rätt till besittning av lägenheterna - Delägarnas förmån

Bolagsordningen för ett fastighetsaktiebolag skulle ändras så att bolagets delägare på basis av sina aktier fick besittningsrätt tillsammans med de övriga delägarna till varje lägenhet i huset som fastighetsbolaget ägde. Enligt bolagsordningen skulle bostädernas administration och uthyrning skötas för delägarnas räkning av ett managementbolag.
Hyran som managementbolaget inkasserar av hyresgästerna och redovisar till delägarna är delägarnas hyresinkomst, och vederlaget till fastighetsbolaget och arvodet till managementbolaget som delägarna betalar är kostnader för hyresinkomstens förvärvande. Fastighetsbolaget ansågs vara ett fastighetssamfund enligt 53 § 2 punkten inkomstskattelagen, och därför var delägarnas förmån av lägenheterna, som de med stöd av bolagsordningen har besittningsrätt till, inte skattepliktig inkomst för fastighetsbolaget. Förhandsavgörande. Skatteåret 2003.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.