23.02.2004/353 HFD:2004:17

Tillfällig byggnad - Ny byggnad - Konstruktion - Bygglov - Åtgärdstillstånd - Tidsfrist - Undantag - Kommunens behörighet - Miljöcentralens behörighet - Strandzon

En ouppvärmd kafékiosk med en våningsyta om cirka 68 kvadratmeter, belägen inom strandzonen vid en sjö, hade använts sommartid som kafé och restaurang. Kiosken, som var byggd på begagnade elledningsstolpar, var en byggnad enligt 113 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Byggnadsnämnden hade 20.7.1995 beviljat kiosken bygglov för att uppföra en tillfällig nybyggnad enligt 132 § 4 mom. (696/1990) i byggnadslagen (370/1958). Bygglovet var giltigt till 20.7.2000, och byggnaden hade stått på sin plats med stöd av bygglovet i fem år, som är den längsta tillåtna tiden enligt bestämmelsen. Ärendet kunde inte behandlas som ett mål som gäller åtgärdstillstånd på viss tid. Oavsett den tidsbegränsade placeringen av byggnaden, som hade angivits i ansökningen om bygglov, krävde uppförandet av byggnaden undantag från planeringsbehov i en strandzon. Den regionala miljöcentralen var behörig att bevilja undantaget enligt 171 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten och 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Byggnadsnämnden kunde inte bevilja tillståndet utan undantagslov av miljöcentralen, och därför avslogs den till byggnadsnämnden lämnade tillståndsansökningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.