18.02.2004/324 HFD:2004:16

Jäv för ordförande i en kommunal nämnd - Förhandsinställning - Lagen om förvaltningsförfarande - Miljötillstånd

I en tillstånds- och tillsynssektion som är kommunal miljövårdsmyndighet skulle eventuellt jäv för ordföranden att behandla och avgöra en ansökan om miljötillstånd för bergschaktning och krossning av sprängsten, som hade ställts till sektionen, bedömas enligt lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).

Det faktum att sektionens ordförande i en tidningsintervju hade klarlagt för redaktören bakgrunden till schaktnings- och krossningsprojektet som var föremål för miljötillståndsansökan, dess tidigare skeden och projektets lovlighet med avseende på den gällande generalplanen för området samt sin egen uppskattning av projektets godtagbarhet innebar inte att ordföranden på grund av sin förhandsinställning i enlighet med 10 § 1 mom. 6 punkten i lagen om förvaltningsförfarande sedermera skulle ha varit jävig att delta när miljötillståndsärendet om schaktnings- och krossningsprojektet behandlades och avgjordes i tillstånds- och tillsynssektionen.

Då förvaltningsdomstolen hade haft en annan uppfattning om jäv på grund av sektionsordförandens förhandsinställning, upphävdes förvaltningsdomstolens beslut och ärendet återförvisades till förvaltningsdomstolen för ny behandling för att avgöra de ännu oavgjorda miljötillståndsbesvären över sektionens tillståndsbeslut, som verksamhetens utövare och invånare i omgivningen hade anfört till förvaltningsdomstolen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.